Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Znamy zwycięzców DemoDay w ramach konkursu Tech-Athon 2023

W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna prezentacja demonstratorów przygotowanych przez finalistów Tech-Athon 2023. 

Uczestnicy DemoDay w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy DemoDay w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

Podczas DemoDay zaprezentowano pięć projektów:

  • zespół 3D Hand – projekt mioelektrycznej protezę dłoni, która może „rosnąc” razem z dzieckiem,
  • zespół PulseLayers – rozwiązanie umożliwiające skrócenie okresu rehabilitacji po złamaniu kończyny dzięki zastosowaniu drukowanych warstw elektrostymulacyjnych,
  • zespół Hydrogenius – projekt nowatorskiego systemu do syntezy e-paliwa,
  • zespół QPI4MED – narzędzie wspierające leczenie nowotworów poprzez spersonalizowaną terapię CAR-T,
  • zespół pd meds – projekt wykorzystujące proste narzędzia i grywalizację do pomocy w terapii oddechowej.

Każdy z zespołów miał 10 minut na przedstawienie swojego projektu, a następnie jury zadawało pytania uczestnikom. Prezentacje były oceniane pod kątem innowacyjności, potencjału wdrożeniowego, jakości diagnozy i zdefiniowania problemu oraz interdyscyplinarności.

Jury konkursowe w składzie prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (przewodniczący jury), prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (prof. PW) postanowiło nagrodzić zespół pd meds. Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 120 000 zł na dalsze prowadzenie prac nad projektem.

- To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza w obliczu tak ciekawych projektów zaprezentowanych przez konkurencję. Takie momenty cieszą i motywują do dalszej pracy. Mam nadzieję, że dzięki zdobytym środkom uda nam się przybliżyć do realizacji naszych celów, a nasz produkt będzie wspomagał treningi oddechowe już w niedalekiej przyszłości – powiedział Krzysztof Zawalski z pd meds.

 

-

Tech-Athon to organizowany cyklicznie na Politechnice Warszawskiej konkurs, w którym nagrody fundowane są z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przez Rady Naukowe czterech Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB): Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna, Technologie fotoniczne, Konwersja i magazynowanie energii oraz Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2022 roku pod nazwą MedTech-Aton i poświęcona była rozwiązaniom z zakresu biotechnologii i medycyny. Konkurs organizowany jest przez trzy jednostki Politechniki Warszawskiej – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Centrum Innowacji CINN oraz Szkołę Doktorską, dzięki czemu uczestnicy konkursu mają dostęp do szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów zarówno z obszarów dziedzin naukowych, jak również do szkoleń takich jak design thinking, business model canvas, zarządzanie projektami czy user experience (UX).

– Tech-Athon to nie tylko ciekawa forma kształcenia dla doktorantów, ale również wydarzenie, które przynosi efekty w postaci innowacyjnych projektów. Myślę, że o zespołach, które uczestniczyły w tym wydarzeniu usłyszymy jeszcze wielokrotnie, a ich członkowie będą odnosić sukcesy nie tylko badawcze i naukowe, ale również biznesowe – powiedział podczas wręczenia nagród prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.

Cały artykuł dostępny jest na stronie cezamat.eu.