Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Best Paper

Celem programu Best Paper jest nagradzanie autorów najlepszych w danym roku publikacji naukowych z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Do programu Best Paper kwalifikowane są:

  • artykuły opublikowane w czasopismach za 200 pkt, pełnotekstowe artykuły konferencyjne opublikowane w materiałach konferencji za 200 pkt oraz monografie naukowe opublikowane w wydawnictwach II poziomu (200 pkt) wg aktualnych list MNiSW (wykazy są publikowane na stronie internetowej projektu IDUB), których autorzy wskazali afiliację Politechniki Warszawskiej oraz upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania publikacji jako osiągnięcie w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • publikacje spełniające warunek wskazany w powyższym punkcie oraz zarejestrowane w repozytorium uczelnianym – Baza Wiedzy PW.

Publikacje są kwalifikowane do programu Best Paper automatycznie na podstawie raportu wygenerowanego z Bazy Wiedzy PW.

Jeden autor za publikacje w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać sumarycznie kwoty wyższej niż 15 000 zł.

Regulamin Best Paper (kliknij)