Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Kolejna edycja konkursu Open Science

Wnioski o wsparcie finansowe w czwartej edycji programu Open Science można składać  od 15 lutego 2023 roku do czasu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę przy laptopie.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie finansowania jest zakwalifikowanie artykułu do publikacji, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz złożenie wniosku za pomocą formularza elektronicznego.

Regulamin i wniosek >>>