Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Open Science IV

Wnioski o wsparcie finansowe w IV edycji programu Open Science należy składać w terminie od 15 lutego 2023 roku do czasu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych.