Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Oświetlenie LED bezpieczne dla ludzkiego wzroku

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Luminescencja matryc szklistych.

Luminescencja matryc szklistych.

Sztuczne oświetlenie jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników współczesnej cywilizacji. Dzięki niemu możliwe stało się m.in. znaczne uniezależnienie aktywności człowieka od dobowego rytmu, któremu podlega światło słoneczne. W ostatnich latach szczególne ważne są źródła światła białego oparte na technologii LED, używane m.in. do oświetlania niewielkich pomieszczeń oraz we wszelkiego rodzaju wyświetlaczach.

Światło naturalne a sztuczne

Źródła światła oparte na diodach LED mają niezaprzeczalne zalety: są energooszczędne, mogą być łączone w moduły, są coraz tańsze, a ich światło, jeśli chodzi o wrażenia wzrokowe, przypomina światło naturalne. Jednakże mimo pozornego podobieństwa oświetlenia naturalnego i sztucznego opartego na białych diodach LED, widma emisyjne tego drugiego różnią się, czasami znacznie, od widma naturalnego światła dziennego.

Prototyp bezpiecznej lampy LED

Celem projektu jest rozwój wspomnianego pomysłu, którego zwieńczeniem będzie przygotowanie prototypu nowoczesnej lampy LED składającej się z dostępnej komercyjnie zwykłej diody LED z zakresu bliski UV/fiolet oraz wytworzonego w ramach projektu szkła/nanomateriału pełniącego funkcję luminoforu. W ramach projektu zostaną zsyntetyzowane matryce szkliste o różnych składach, na bazie związków boranowych, fosforanowych. Dopracowany zostanie proces kontrolowanej redukcji jonów metali ziem rzadkich pod kątem otrzymania widma fotoluminescencji najbardziej zbliżonego do widma światła widzialnego. Przeprowadzona zostanie wszechstronna charakteryzacja właściwości optycznych wytworzonych luminoforów.

Zespół projektowy tworzą: prof. dr hab. Marek Wasiucionek, kierownik projektu (Wydział Fizyki PW), dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak (Wydział Fizyki PW), dr inż. Bartosz Fetliński (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW), mgr inż. Agata Jarocka (Wydział Fizyki PW).

Projekt "Nowe szkliste i nanokrystaliczne luminofory do białego oświetlenia LED bezpiecznego dla ludzkiego wzroku" jest finansowany w ramach grantu badawczego FOTECH-2.

Cały artykuł na stronie biuletyn.pw.edu.pl