Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rok 2021

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Czas na podsumowanie

Miniony rok zaczęliśmy bardzo intensywnie. W styczniu prace rozpoczął zespół Zarządzania procesowego, który wspierał merytorycznie zespoły robocze elektronicznego zarządzania dokumentacją. W prace związane z wdrożeniem EZD zaangażowanych bezpośrednio było 40 osób, a pośrednio jeszcze więcej. 

W lutym minął rok od uroczystej inauguracji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, a my podejmowaliśmy kolejne działania. To właśnie w tym miesiącu uruchomiliśmy na MS Teams Forum pracowników PW, które obecnie zrzesza ponad 1 000 osób. Na Forum pracownicy chętnie dzielą się informacjami o bieżących wydarzeniach, radzą się w sprawie szczepień, czy też kontaktują w sprawie wypożyczenia sprzętu badawczego.

To nie jedyne działanie skierowane do pracowników PW, które wykonaliśmy przez ostatnich 12 miesięcy. W ramach realizacji programu IDUB na PW ruszyliśmy z całkowicie bezpłatnymi zajęciami sportowymi dla naszych pracowników oraz zorganizowaliśmy kurs podstawowy języka angielskiego dla obsługi gości zagranicznych, Straży Akademickiej oraz osób pracujących na recepcji.

W minionym roku zorganizowaliśmy blisko 10 spotkań dla społeczności PW, podczas których przybliżyliśmy kwestie, nad którymi pracują osoby zrzeszone wokół realizacji na Politechnice Warszawskiej założeń programu IDUB. 

W ubiegłym roku poza kontynuacją znanych już konkursów, tj. BEYOND POB, konkursów CB POB, konkursu na grant wewnętrzny wspierający złożenie wniosku w konkursie ERC, czy Best Paper oraz Open Science, uruchomiliśmy także osiem nowych: POSTDOC PW (dwie edycje), Mobility PW, konkurs na granty dydaktyczne, konkurs na granty aparaturowe, konkurs na granty dla kół naukowych, CyberSummer@WUT, BioTechMed_LAB-1 oraz VISITING RESEARCHER.

2021 rok to również czas intensywnych prac badawczych. Naukowcy w ramach otrzymanych w naszych konkursach grantów pracowali m.in. nad opracowaniem nano-szczepionki opartej o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 kowalencyjnie związane na nanocząstkach, modułową protezą dłoni, nowatorskim materiałem filtracyjnym, czy też nad skuteczną terapią zapobiegania występowania wśród chorych na czerniaka skóry oporności na leki. O wynikach badań pisaliśmy zarówno na stronie programu IDUB, jak i rozmawialiśmy w podcaście „Trzy kwadranse z badawczą”.

W 2021 roku po wielu miesiącach starannych przygotowań ruszył program Patent PW, którego celem jest wsparcie pracowników naszej uczelni w składaniu wniosków o ochronę międzynarodową wynalazków.

Przed nami następny rok pełen planów i interesujących wyzwań. Wchodzimy w niego pełni energii!