Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

CyberSummer@WUT-4

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r.

Krok 1:

Krok 2:

 • Przygotuj dokumenty aplikacyjne:
  • maksymalnie dwustronicowy opis planowanego projektu badawczego, ze wskazaniem oczekiwanych wyników w ramach projektu;
  • zgodę opiekuna naukowego, spełniającego warunki określone w ust. 4, na opiekę nad projektem wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (podpisany skan zgody lub dokument potwierdzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym);
  • informację o studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunek, wydział, uczelnia) oraz informację o ocenach uzyskanych na koniec studiów pierwszego stopnia wraz z informacją o średniej skumulowanej z ostatniego semestru zrealizowanego na studiach drugiego stopnia (dla studentów spoza Politechniki Warszawskiej – wymagany jest dokument z macierzystego dziekanatu);
  • informację o udokumentowanych dokonaniach w pracach badawczo rozwojowych, w tym publikacjach, oprogramowaniu i przy realizacji grantów badawczych;
  • oświadczenie, że zgłoszony projekt nie był i nie jest finansowany z innego programu IDUB ani żadnego innego źródła środków publicznych (zasada braku podwójnego finansowania).

Krok 3: