Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Druga edycja konkursu na dofinansowanie inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych Politechniki Warszawskiej

Nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków, nie później jednak niż do 29 marca 2024 r.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Prezes koła naukowego przekazuje wniosek na adres joanna.gruszka@pw.edu.pl z tytułem: Konkurs na inicjatywy kół naukowych.

English version >>>