Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konkurs wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Nabór wniosków rozpoczyna się 4 maja 2022 r. Zakończenie naboru ogłasza kierownik zespołu zarządzającego projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.