Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wsparcie dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie

Program skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić terytorium swojego kraju z powodu wojny oraz obywateli polskich, którzy zatrudnieni byli w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej i musieli powrócić do kraju.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Złożenie wniosku w Biurze Projektu IDUB (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4 pok. 4.23, Warszawa)

English version