Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

XII i XIII konkurs MOBILITY PW

Nabór wniosków trwa do 5 maja 2024 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. i zakończą nie później niż do 30 czerwca 2025 r. 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie czs.pw.edu.pl.