Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

BEYOND POB II

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek w formularzu online (kliknij)

Informacje uzupełniające:

  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.
  • W punkcie 4b wniosku w konkursie BEYOND POB należy wskazać skalę zaangażowania danego wykonawcy w projekcie. Należy to zrobić w sposób umożliwiający obiektywną ocenę rzeczywistego zaangażowania wykonawcy w realizację projektu.

Kontakt:

biuro.idub@pw.edu.pl