Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Granty wewnętrzne ERC I

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Data publikacji: 09.12.2020

Logo ERC

Politechnika Warszawska ogłasza konkurs na granty wewnętrzne, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).