Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

SzIR-3

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (kliknij)

Informacje uzupełniające:

  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.

Kontakt:

pob.air@pw.edu.pl

Wzór sprawozdania cząstkowego/końcowego

Pobierz plik (docx, 172,48 kB)