Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Granty dydaktyczne II

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Dodatkowe informacje:

 • Harmonogram konkursu
  • 26 maja 2022 r. – ogłoszenie konkursu na granty dydaktyczne;
  • 3 czerwca 2022 r. godz. 11:15 – spotkanie informacyjne (link do spotkania);
  • 20 czerwca 2022 r. – koniec naboru wniosków;
  • do 19 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie listy wniosków wybranych do finansowania na stronach www.csz.pw.edu.pl oraz www.badawcza.pw.edu.pl;
  • od 1 września 2022 r. – realizacja grantów w oparciu o podpisane porozumienie;
  • 31 października 2023 r. – ostateczny termin składania sprawozdań z realizacji grantów (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do regulaminu konkursu). Sprawozdania powinny zostać złożone w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW – Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, p 152. Wykonawcy grantów są zobowiązani do przedstawienia materiałów dokumentujących postępy realizacji oraz wyniki końcowe grantu. Wykonanie projektu oceniane będzie przez Komisję Konkursową.
 • Zgodnie z zasadami konkursu Komisja konkursowa w zależności od przebiegu konkursu i stopnia skomplikowania projektów dydaktycznych, może zorganizować przesłuchania wnioskodawców.
 • Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: wanda.borkowska@pw.edu.pl