Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rusza kolejny nabór wniosków na granty wewnętrzne wspierające złożenie projektu w konkursie ERC

Od 3 stycznia do 10 lutego 2022 r. trwa konkurs wspierający pracowników PW w przygotowaniu wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będę finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Logo ERC

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Więcej informacji na stronie Centrum Obsługi Projektów