Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

I edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2022 r. (dokumenty w wersji elektronicznej do końca dnia; dokumenty w wersji papierowej do godz. 16:00).

Krok 1:

Krok 2:

WAŻNE: We wniosku należy dokonać indywidualnego wyboru usługi edukacyjnej oraz przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie wybranej usługi edukacyjnej. Konkurs dotyczy usług edukacyjnych realizowanych w 2022 roku.

Krok 3:

  • Wyślij wniosek (plik word) ze służbowego adresu (w domenie @pw.edu.pl lub @xyz.pw.edu.pl) na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl lub dostarcz podpisany wniosek w wersji papierowej do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW (ul. Rektorska 4, pok. 5.09, 00-614 Warszawa). 

WAŻNE: po weryfikacji formalnej wniosku i naniesieniu ewentualnych poprawek dokument będzie należało wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub pocztą wewnętrzną) w pok. 5.09 w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW.

Dodatkowo:

 

Kontakt:

Joanna Rak
Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
tel. 22 234 14 71, e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl