Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

II edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r. (dokumenty w wersji elektronicznej do końca dnia; dokumenty w wersji papierowej do godz. 16:00).

Krok 1:

Krok 2:

 • Znajdź i wybierz zagraniczną usługę edukacyjną, którą chcesz zrealizować:
  • szkolenie,
  • kurs,
  • wizytę studyjną,
  • kombinację wyżej wymienionych usług (np. szkolenie + wizyta studyjna),
  • inną usługę edukacyjną.

Krok 3:

 • Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące wybranej usługi edukacyjnej:
  • dla szkoleń i kursów: program szkolenia/kursu oraz ofertę z ceną,
  • dla wizyt studyjnych: program wizyty studyjnej uwierzytelniony przez instytucję przyjmującą na wizytę studyjną.

Krok 4:

WAŻNE: We wniosku należy dokonać indywidualnego wyboru usługi edukacyjnej, a w przypadku wyboru usługi edukacyjnej typu szkolenie/kurs należy również przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie wybranej usługi edukacyjnej.

Krok 5:

 • Wyślij wniosek (plik word) wraz z załącznikami ze służbowego adresu (w domenie @pw.edu.pl lub @xyz.pw.edu.pl) na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl 
 • lub ewentualnie dostarcz podpisany wniosek w wersji papierowej do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW (ul. Rektorska 4, pok. 5.09, 00-614 Warszawa). 
 • Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r. (dokumenty w wersji elektronicznej do końca dnia; dokumenty w wersji papierowej do godz. 16:00).

Krok 6:

 • Po weryfikacji formalnej i naniesieniu ewentualnych poprawek (ustalonych wcześniej z DWE) dostarcz (osobiście lub pocztą wewnętrzną) podpisany wniosek w wersji papierowej do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW (ul. Rektorska 4, pok. 5.09, 00-614 Warszawa). 
 • Termin dostarczenia wersji papierowych wniosków upływa 27.06.2022 r. o godz. 12:00.

WAŻNE: Wniosek podpisany przez Kandydata (Wnioskodawcę) oraz bezpośredniego przełożonego Wnioskodawcy lub kierownika jednostki organizacyjnej PW właściwej dla Wnioskodawcy. 

Dodatkowo:

Kontakt:

Joanna Rak
Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
tel. 22 234 14 71, e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl