Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

WELCOME ON BOARD

POB BIB ogłasza konkurs na wsparcie nowozatrudnionych pracowników, którzy chcą rozpocząć aktywne prowadzenie badań naukowych w Politechnice Warszawskiej. Tematyka projektów badawczych powinna dotyczyć badań z priorytetowych obszarów biotechnologii i inżynierii biomedycznej oraz zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2023 r.