Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

SzIR-PN

Termin zgłaszania zespołów biorących udział w konkursie upływa 4 stycznia 2024 r. Konkurs skierowany jest do studentów.