Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Poznaliśmy wyniki konkursu na granty badawcze SzIR-3

Zdjęcie przedstawiające kobietę w pracowni.

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze SzIR-3 do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Sztuczna inteligencja i robotyka skierowała 7 projektów.

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie SzIR-3 to 68 punktów.