Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

2021

Poznaliśmy wyniki konkursu na granty badawcze SzIR-3

Data publikacji: 17.12.2021

Zdjęcie przedstawiające kobietę w pracowni.

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze SzIR-3 do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Sztuczna inteligencja i robotyka skierowała 7 projektów.

Wyniki konkursu na granty badawcze Technologie Materiałowe-3 (Start i Advanced)

Data publikacji: 14.12.2021

Fot. KFF Focus

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze Technologie-Materiałowe-3 Rada POB Technologie Materiałowe do finansowania skierowała 9 projektów: 2 projekty w konkursie Start i 7 w konkursie Advanced.

Wyniki konkursu BEYOND POB II

Data publikacji: 14.12.2021

Fot. KFF Focus

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB II do finansowania skierowano 13 projektów.

Wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-3 (Impulse i Power)

Data publikacji: 14.12.2021

Fot. KFF Focus

W zakończonym konkursie na granty badawcze ENERGYTECH-3 do finansowania skierowano 5 wniosków: 2 projektów w konkursie Impulse i 3 w konkursie Power.

Wyniki konkursu na granty badawcze BIOTECHMED-3 (Start i Advanced)

Data publikacji: 13.12.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

W zakończonym konkursie na granty badawcze BIOTECHMED-3 do finansowania skierowano 7 wniosków: 4 projekty w konkursie Start i 3 w konkursie Advanced.

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-3

Data publikacji: 10.12.2021

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-3

Do finansowania w konkursie na granty badawcze FWEiTE-3 zostały skierowane 3 projekty. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Przyznano grant wewnętrzny wspierający złożenie wniosku w konkursie ERC

Data publikacji: 07.12.2021

Logo ERC

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano jeden projekt.

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-3

Data publikacji: 07.12.2021

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-3

Do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie na granty badawcze FOTECH-3 zostało skierowanych 7 projektów. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Technologie fotoniczne.

Wyniki konkursu BioTechMed_LAB-1

Data publikacji: 30.11.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 6 projektów.

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

Data publikacji: 23.11.2021

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

W zakończonym konkursie na granty badawcze CyberiADa-3 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych do finansowania skierowano 5 wniosków: 2 projekty w konkursie Junior i 3 w konkursie Senior.

Wyniki konkursy na granty aparaturowe

Data publikacji: 28.10.2021

Zdjęcie przedstawiające kobietę.

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 22 projekty.

Wyniki II edycji konkursu Best Paper

Data publikacji: 14.09.2021

Znamy wyniki II edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  

Wyniki konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 13.08.2021

Zdjęcie przedstawiające rozmawiających kobietę i mężczyznę

W pierwszym konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 10 projektom.

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberSummer@WUT

Data publikacji: 12.07.2021

Zdjęcie przedstawiające studentów w bibliotece.

W zakończonym konkursie na granty badawcze dla studentów CyberSummer@WUT do finansowania skierowano 7 wniosków.

Wyniki konkursu POSTDOC PW I

Data publikacji: 12.07.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

W rozstrzygniętej pierwszej edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 10 projektów.

Wyniki konkursu na granty dla kół naukowych

Data publikacji: 06.07.2021

Zdjęcia przedstawia trzech mężczyzn.

Do finansowania skierowano 10 projektów.

Wyniki konkursu BEYOND POB I

Data publikacji: 18.02.2021

Fot. KFF "Focus"

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB do finansowania skierowano 21 projektów.

Informacja o wynikach konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Data publikacji: 15.02.2021

ERC

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW zamierzających złożyć wnioski w konkursach ERC wystartował w grudnia 2020 r. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe (grant w wysokości 25.000 zł oraz nagrody za aktywność naukową za przejście do II etapu oceny i za otrzymanie grantu) oraz wsparcie merytoryczne.