Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

2021

Wyniki konkursu BioTechMed_LAB-1

Data publikacji: 30.11.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 6 projektów.

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

Data publikacji: 23.11.2021

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

W zakończonym konkursie na granty badawcze CyberiADa-2 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych do finansowania skierowano 5 wniosków: 2 projekty w konkursie Junior i 3 w konkursie Senior.

Wyniki konkursy na granty aparaturowe

Data publikacji: 28.10.2021

Zdjęcie przedstawiające kobietę.

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 22 projekty.

Wyniki II edycji konkursu Best Paper

Data publikacji: 14.09.2021

Znamy wyniki II edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  

Wyniki konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 13.08.2021

Zdjęcie przedstawiające rozmawiających kobietę i mężczyznę

W pierwszym konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 10 projektom.

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberSummer@WUT

Data publikacji: 12.07.2021

Zdjęcie przedstawiające studentów w bibliotece.

W zakończonym konkursie na granty badawcze dla studentów CyberSummer@WUT do finansowania skierowano 7 wniosków.

Wyniki konkursu POSTDOC PW

Data publikacji: 12.07.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

W rozstrzygniętej pierwszej edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 10 projektów.

Wyniki konkursu na granty dla kół naukowych

Data publikacji: 06.07.2021

Zdjęcia przedstawia trzech mężczyzn.

Do finansowania skierowano 10 projektów.

Wyniki konkursu BEYOND POB I

Data publikacji: 18.02.2021

Fot. KFF "Focus"

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB do finansowania skierowano 21 projektów.

Informacja o wynikach konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Data publikacji: 15.02.2021

ERC

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW zamierzających złożyć wnioski w konkursach ERC wystartował w grudnia 2020 r. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe (grant w wysokości 25.000 zł oraz nagrody za aktywność naukową za przejście do II etapu oceny i za otrzymanie grantu) oraz wsparcie merytoryczne.