Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Przyznano grant wewnętrzny wspierający złożenie wniosku w konkursie ERC

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano jeden projekt.

Logo ERC

Laureatem konkursu na granty wewnętrzne, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), został prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.