Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki II edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  

Znamy wyniki II edycji konkursu Best Paper

Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 złotych. 

Lista nagrodzonych artykułów (kliknij)

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. W konkursie przyjęto 57 aplikacji, z czego 44 artykuły zostały nagrodzone. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science rozpatrywała wnioski wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  1. Pozycja bibliometryczna czasopisma - do oceny przyjęto SNIP > niż 1,5 na poziomie tytułu czasopisma.
  2. Udział autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej > niż 25% lub afiliacja autora korespondencyjnego - Politechnika Warszawska.

Komisja obradowała w dniach 30 sierpnia i 1 września 2020 r. w składzie:

  1. Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - przewodniczący
  2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
  3. Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
  4. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
  5. Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas, którego publikacja została zgłoszona do udziału w Konkursie Best Paper, został wyłączony z prac Komisji dotyczących wyłonienia laureatów konkursu.