Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu BEYOND POB II

Fot. KFF Focus

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB II do finansowania skierowano 13 projektów.

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie BEYOND POB II to 140 punktów.