Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu BioTechMed_LAB-1

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 6 projektów.

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

Celem konkursu było wzmocnieniu bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB BIB.