Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-3 (Impulse i Power)

W zakończonym konkursie na granty badawcze ENERGYTECH-3 do finansowania skierowano 5 wniosków: 2 projektów w konkursie Impulse i 3 w konkursie Power.

Fot. KFF Focus

Fot. KFF Focus

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie to 64 punkty.