Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-3

Do finansowania w konkursie na granty badawcze FWEiTE-3 zostały skierowane 3 projekty. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-3

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie FWEiTE-3 to 86 punktów.