Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty dla kół naukowych

Do finansowania skierowano 10 projektów.

Zdjęcia przedstawia trzech mężczyzn.

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogły składać wnioski o grant rektorski. Konkurs miał na celu wsparcie rozwoju utalentowanych studentów.

(aktualizacja: Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie z decyzją nr 200/2021 Rektora PW.)