Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Granty dla kół naukowych - znamy wyniki konkursu

Do finansowania skierowano 15 projektów.

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia z kierownikiem zespołu zarządzającego projektu IDUB.