Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki CyberSummer@WUT-2

W zakończonym konkursie na granty badawcze dla studentów CyberSummer@WUT-2 do finansowania skierowano 5 wniosków.

The photo shows a group of people.

Celem programu CyberSummer@WUT-2 jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.