Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki II konkursu na granty dydaktyczne

W drugim konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 11 projektom.

Zdjęcie przestawia dwie rozmawiające kobiety.