Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu DEMO-Center I

W rozstrzygniętym konkursie finansowanie uzyskały dwa projekty.

Zdjęcie przedstawia mikroskop

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu dotyczyła demonstratorów technologii z zakresu fotoniki i jej szeroko rozumianych zastosowań.