Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu LAB-TECH of Excellence

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 4 wnioski.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez tworzenie nowych grup badawczych kierowanych przez młodych pracowników, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, stymulowanie rozwoju obszarów badawczych wpisujących się we współczesne wyzwania cywilizacyjne w skali globalnej i krajowej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych naukowców.