Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu MAT-Lab-1

W konkursie dofinansowanie przyznano 3 projektom.

Mikroskop

Podstawowym celem konkursu było wsparcie finansowe utworzenia nowej oraz rozwoju obecnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań na najwyższym poziomie. 

Dofinansowane w konkursie projekty umożliwią wykonywanie badań z zakresu inżynierii materiałowej.