Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu Visiting Researcher

W rozstrzygniętym konkursie finansowanie uzyskał jeden projekt.

Bioaktywne nanomateriały o strukturze 2D kryształu, źródło: wim.pw.edu.pl

Laureatem konkursu Visiting Researcher, przeprowadzonego w ramach POB Technologie Materiałowe, został Patrick J. Masset, Dr.-Ing. habil (tytuł projektu: Powder EngineeRing For EnergetiC Technologies; kwota finansowania: 319 700 zł).