Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na zagraniczne usługi edukacyjne podnoszące kompetencje dydaktyczne

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 10 wniosków.

Grafika dot. konkursu

Celem konkursu jest finansowe wsparcie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.