Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

[Aktualizacja]Wyniki III konkursu na granty dydaktyczne

W trzecim konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 11 projektom.

Zdjęcie przedstawia dwie osoby.