Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki III edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 30 publikacji. 

Zdjęcie dłoni na klawiaturze

Program Best Paper adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.