Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu CyberSummer@WUT-3

Do finansowania skierowano 10 projektów.

Zbiór danych

Celem konkursu CyberSummer@WUT-3 jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo- rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych