Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu "Najlepsi z najlepszych PW"

Poznaliśmy laureatów I edycji konkursu.

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Celem konkursu jest udzielnie zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników PW wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne, w rozwój kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej na PW.