Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu YOUNG PW

Niemal 60 projektów otrzymało dofinansowanie.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tematyka projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursu YOUNG PW, powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

Program w liczbach

Jedna edycja konkursu. Przyznano 59 grantów na łączną kwotę 8,4 mln zł.