Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Doskonalenie kompetencji zawodowych – uruchamiamy nowy programy

Zapraszamy młode, zdolne osoby pracujące naukowo na Politechnice Warszawskiej do udziału w nowym programie realizowanym w ramach systemu wsparcia rozwoju zawodowego pracowników PW.

Zdjęcie grupy osób.

Politechnika Warszawska wspiera rozwój poszczególnych grup pracowniczych, realizując liczne aktywności na poziomie poszczególnych jednostek czy projektów ogólnouczelnianych (m.in. stypendia, granty, szkolenia, warsztaty, mobilności). Kolejnym etapem rozwoju istniejącego programu wsparcia rozwoju zawodowego pracowników PW, na poziomie ogólnouczelnianym, jest nowy program „Najlepsi z najlepszych PW”, który jest skierowany do wybitnych młodych pracowników naukowych.

– W ramach realizacji działań D24, D27, D21 i D22 oferujemy zróżnicowaną ofertę wspierającą rozwój zawodowy pracowników, która jest dopasowana do pracowników o różnych kompetencjach i potrzebach – wyjaśnia dr Katarzyna Modrzejewska, członkini zespołu zarządzającego programu IDUB. – Program będzie wykorzystywał mechanizmy, które już funkcjonują na PW oraz nowe narzędzia, m.in. finasowanie dostępu do specjalistycznych laboratoriów. Pracujemy również nad opracowaniem metod sprawnego monitorowania podejmowanych w tym obszarze działań i osiąganych efektów – dodaje.

Rozwój talentów

Pod koniec 2022 roku wystartował konkurs „Najlepsi z najlepszych PW”, będący częścią realizacji programu. Celem konkursu jest udzielnie zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników PW wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne, w rozwój kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej na PW.

– Nie mamy przygotowanego sztywnego, jednakowego dla wszystkich katalogu form wsparcia. Dla każdego uczestnika i uczestniczki konkursu zostanie opracowany zindywidualizowany pakiet wsparcia wspomagający określoną ścieżkę rozwoju – wyjaśnia dr Modrzejewska.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych w zakładce „Konkursy”.