Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konkurs na granty aparaturowe

Do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej.

Zdjęcie przedstawiające kobietę.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej.

Budżet konkursu wynosi 10.000.000 zł, a dofinansowanie z projektu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 1.000.000  zł, przy czym wymagany jest wkład własny jednostki realizującej w wysokości co najmniej 50% wartości zakupionej aparatury.

Regulamin konkursu i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY (kliknij)

English wersion >>>