Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

W zakończonym konkursie na granty badawcze CyberiADa-3 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych do finansowania skierowano 5 wniosków: 2 projekty w konkursie Junior i 3 w konkursie Senior.

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-3 (Junior i Senior)

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie CyberiADa-3 Junior to 83 punkty, a w CyberiADa-3 Senior - 58,33 punktów.