Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW

Na początku grudnia wystartowała kolejna edycja konkursu POSTDOC PW. Wnioskodawcy mają dwa miesiące na złożenie konkursowych wniosków - termin ich składania upływa 31 stycznia 2022 r.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby w bibliotece PW.

W pierwszym naborze do realizacji skierowano 10 projektów.

Decyzja Kierownika Zespołu zarządzającego projektu IDUB nr 3/2021 z 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW

Wnioskodawcą, a jednocześnie kierownikiem projektu, może być wyłącznie pracownik Politechniki Warszawskiej zaliczony do liczby N, zatrudniony na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego.

Więcej informacji (regulamin, załączniki, formularz zgłoszeniowy) >>>