Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

MedTech-Athon – inżynierowie dla medycyny

Pod koniec maja zespoły złożone z doktorantów zmierzą się z zadaniem stworzenia koncepcji praktycznego rozwiązania i demonstratora z obszaru inżynierii biomedycznej.

Logo

Uczestnicy MedTech-Athonu zdobędą wiedzę i umiejętności, otrzymają punkty ECTS (w ramach zaliczenia warsztatu badacza), granty badawcze i możliwość udziału w Programie Akcelerator PW. Dodatkowo Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna przeznaczy 100 tys. zł na realizację najlepszych demonstratorów.

Za organizację MedTech-Athonu odpowiadają Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).