Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Podsumowanie trzech lat działalności POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Data publikacji: 22.06.2023

 POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Najważniejsze wydarzenia

Eksperyment ALICE: postępy w badaniach

Data publikacji: 08.10.2021

Schematyczna ilustracja dostępnych technik eksperymentalnych pomiaru oddziaływania między hadronami: a) eksperymenty rozpraszania, b) pomiary przesunięć energii z widma rentgenowskiego w wyniku deekscytacji egzotycznych atomów, c) femtoskopia w małych układach zderzeniowych (pp ) z efektami kanałów sprzężonych (pokazanymi na zielono) oraz w dużych układach kolizyjnych (Pb-Pb) ze znikającym udziałem kanałów sprzężonych (pokazanym na niebiesko) oraz w konsekwencji zmianą charakteru oddziaływania.

Naukowcy z Wydziału Fizyki opublikowali w czasopiśmie Physics Letters B najświeższe wyniki swoich badań nad zmianami charakterystyki oddziaływania silnego między materią zwykłą a materią dziwną.

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Data publikacji: 22.09.2021

Eksperyment AEgIS.

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała doktora Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z doktorem Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Eksperyment NA61/SHINE, czyli jak polscy naukowcy podbijają międzynarodowy projekt

Data publikacji: 16.02.2021

Detektor, fot. nadesłane

Fizyka zderzeń ciężkich jonów jest dziedziną, której celem jest poznanie charakteru oddziaływań silnych. Ponieważ nie jest możliwe wyizolowanie pojedynczego ładunku kolorowego, priorytetem stało się opisanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Pojedynczy pomiar eksperymentalny nie jest wystarczający, aby taką strukturę zdefiniować. Stąd konieczność przeprowadzenia wielu różnych analiz z wielu dziedzin, gdzie każda z nich daje część odpowiedzi. Duży wkład w prowadzone prace mają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Badanie zderzeń ciężkich jonów krokiem do zrozumienia ewolucji wczesnego Wszechświata

Data publikacji: 15.01.2021

Grafika przedstawiająca relatywistyczne zderzenia ciężkich jonów. Źródło: Chun Shen

W ramach realizacji grantu badawczego, otrzymanego w konkursie FWEiTE-1, zespół z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjął się zbadania geometrii i dynamiki zderzeń ciężkich jonów metodami femtoskopii korelacyjnej w ścisłej współpracy z naukowcami z całego świata w ramach eksperymentów STAR (RHIC), HADES (SIS-18) i CBM (SIS-100). W swojej pracy badacze szczególnie skupiają się na analizie diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej (QCD) w dotąd niezbadanym obszarze, czyli zderzeń ciężkich jonów w niesprawdzonym dotąd zakresie energii zderzenia rzędu kilku lub kilkudziesięciu gigaelektronowoltów (GeV).

Ujawnienie silnej interakcji między hadronami w LHC - publikacja w "Nature"

Data publikacji: 10.12.2020

Widok eksperymentu ALICE w CERN. Źródło: Julien Ordan, CERN

Zespół naukowców pracujących przy eksperymencie ALICE w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” wnioski z wyników swoich badań. Wśród  osób zaangażowanych w ten projekt są również naukowcy związani z CB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu.

PW pełnoprawnym członkiem eksperymentu AEgIS

Data publikacji: 16.11.2020

Eksperyment AEgIS

Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS) ma na celu zmierzenie grawitacyjnego spadku wiązki impulsowej antywodoru. Pod koniec października Politechnika Warszawska oficjalnie dołączyła do międzynarodowej grupy naukowców, którzy pracują nad tym eksperymentem. Projekt wpierany jest przez POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu (POB HEP).

Kwestionariusz Przewodniczącego Centrum Badawczego POB – Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Data publikacji: 16.07.2020

Fot. Universidad de Colima

O wysokim poziomie naukowym projektów złożonych do konkursu FWEiTE-1, o roli POB HEP w rozwoju przemysłowym polskich przedsiębiorstw oraz o planach na najbliższe kilka lat opowiada Przewodniczący POB HEP, profesor Adam Kisiel.