Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

CyberiADa-2

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (termin składania wniosków upłynął)

Informacje uzupełniające:

  • Poprzez art. 1 pkt 2. ppkt 2) rozumie się, że "beneficjentami mogą być osoby, które nie posiadają stopnia doktora lub uzyskały stopień naukowy doktora w okresie krótszym niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o projekt badawczy CyberiADa-2”.
  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.

Kontakt:

pob.cyberds@pw.edu.pl