Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

CyberiADa-2

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (termin składania wniosków upłynął)

Informacje uzupełniające:

  • Poprzez art. 1 pkt 2. ppkt 2) rozumie się, że "beneficjentami mogą być osoby, które nie posiadają stopnia doktora lub uzyskały stopień naukowy doktora w okresie krótszym niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o projekt badawczy CyberiADa-2”.
  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.

Kontakt:

pob.cyberds@pw.edu.pl

Uchwała nr 4/2022 Rady Naukowej Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych z 23 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu konkursu CyberiADa-2

Pobierz plik (pdf, 270,27 kB)

Wykaz czasopism TOP10 wg bazy Scopus

Pobierz plik (xlsx, 473,34 kB)

Wzór sprawozdania cząstkowe i końcowego - II edycja

Pobierz plik (docx, 174,03 kB)