Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

FOTECH-2

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (termin składania wniosków upłynął)

Informacje uzupełniające:

  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.
  • Termin składania sprawozdań cząstkowych wynosi 2 miesiące po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia się projektu.

Kontakt:

pob.photonics@pw.edu.pl

Wykaz czasopism TOP10 wg bazy Scopus

Pobierz plik (xlsx, 473,34 kB)

Wzór sprawozdania cząstkowe i końcowego - II edycja

Pobierz plik (docx, 174,03 kB)

Uchwała nr 6/2022 Rady Naukowej CB POB Technologie fotoniczne z dnia 07.10.2022 roku w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu konkursu FOTECH-2

Pobierz plik (pdf, 104,37 kB)